• Ispitivanje hrane (sirovine, poluproizvodi, gotovi proizvodi, komponente)

 • Ispitivanje sirovog mleka

 • Ispitivanje hrane za životinje

 • Ispitivanje briseva koje dolaze u kontakt sa hranom)

 • Ispitivanje briseva sa trupova životinja

 • Ispitivanje otpadne vode

 • Ispitivanje vina i šire

 • EKO-LAB DOO
  Gorskih jasenova 8, Padinska Skela
  Beograd, 11213 Padinska Skela
 • Telefon: 011/8871-401,
  011/8872-527,
  011/8872-528
  Fax: 011/8871-534